Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου